Job Details Location
Post Primary Teacher Vacancies for 2019/2020

DDLETB invites applications for Permanent, Pro-Rata and Part-Time post primary teachers in various subjects across all Schools/Colleges for the commencement of 2019/20 session.

All vacancies are subject to the Directors of Redeployment agreeing to the posts being filled. 

Applications received will be valid for consideration up to 1 November 2019. 

Person Specification/Profile:

Essential Requirements:

  • Current Registration with the Teaching Council of Ireland.
  • The academic qualifications, enthusiasm and confidence needed to teach the subject area.
  • The skills needed to prepare and deliver enjoyable and effective lessons using teaching strategies that provide for the needs of all students in the class; and to incorporate information technology to enhance teaching and learning.
  • Excellent interpersonal and communication skills. • Ability to communicate effectively with students.
  • A professional approach and the ability to work co-operatively and effectively with colleagues to develop professional relationships.
  • Continually improve his/her professional knowledge and practice. • Ability to work independently and as part of a team.
  • Be actively engaged members of his/her profession and the wider community.

 The remuneration offered is the Common Basic Scale plus qualification allowances where appropriate

Dublin, Ireland

MÚINTEOIR – IAR – BHUNSCOILE 2019/2020

Nádúr an Chonartha: Lán-aimseartha, Pro-Rata agus Páirt-aimseartha Ionaid Poist: Táimid ag fógairt roinnt poist mhúinteoireachta a d’fhéadfadh eascairt i Scoileanna/Coláistí an Bhord Oideachais agus Oiliúna do sheisiúin 2019/2020. Tá gach folúntas ag brath ar aontú na Stiúrthóirí Ath-imlonnaithe ar na poist a líonadh.

Beidh iarratais a fhaightear bailí le haghaidh breithnithe suas go 1 Samhain 2019. 

Tá na coinníollacha seirbhíse faoi réir ag rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamram v7 agus doiciméid leasaithe i dteannta Rannóg 4 den Acht Oideachais, 1998.

Caidrimh Oibre:

Inmheánach

• Príomhoide agus foireann bainistíochta na scoile

• Baill den fhoireann mhúinteoireachta

• Baill eile den fhoireann tacaíochta

• An POF agus foireann riaracháin an BOO

• Mic léinn Seachtrach • Tuismitheoirí agus pobal áitiúil

• Roinn Oideachais agus Scileanna

• An Chomhairle Mhúinteoireachta Luach

Saothair: Is é an luach saothair a ofráiltear ná an Scála Bunúsach Comónta chomh maith leis na liúntais cáilíochtaí cuí de réir mar atá sonraithe i rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Dublin, Ireland

Special Needs Assistant - Various Post Primary Schools for 2019/2020

Primary Function:
The SNA provides the necessary non-teaching services to pupils with assessed educational needs. The SNA acts in a care and support role that is non-teaching in nature and works under the guidance and supervision of the Principal and class teacher. The SNA’s primary function is to ensure the care and support needs of the students are met on a daily basis.

Working Relationships:
 Principal and school management team.
 Members of the teaching staff
 Other members of the support staff
 ETB Administrative Head Office
 Students
 Parents
 External Support Agencies

Remuneration:
The remuneration offered is the SNA scale as determined by the Department of Education & Skills.

Dublin, Ireland

Pilates Teacher (4 hours FT) - Salllynoggin CFE

Nature of Contract: Pro-Rata Contract.

Job Location: Sallynoggin College of Further Educaiton

All vacancies are subject to the Directors of Redeployment agreeing to the posts being filled.

Applications received will be valid for consideration up to 1 November 2019.

Sallynoggin College of Further Education, Pearse Street, Sallynoggin, Co. Dublin