Job Details Location
Staff Officer Grade 5 - Permanent - Treasury Department

POST:

 

STAFF OFFICER G5

Nature of Employment:

Permanent contract based in DDLETB Head Office.

 

Reporting to:

Assistant Principal Officer Finance

 

Job Summary/ Purpose:

The Staff Officer will be expected to carry out a broad range of activities and undertake responsibility for a range of high level administrative and organisational support services in the Treasury Section.

WORKING CONDITIONS

Salary Grade :

Staff Officer Grade 5

 

Salary Scale :

€43,633 p.a. - €52,401 p.a.

Long service Increment 1, €50,794 after three years satisfactory service at the maximum.

Long Service Increment 2, €52,401 after three years satisfactory service at LSI 1

 

Annual Leave:               25 days

                                                                     

A panel may be created as a result of this campaign for Staff Officer Grade 5 within DDLETB from which current and future permanent and specified purpose vacancies of full or part time duration may be filled. 

Shortlisting may take place. Late applications will not be considered.

DDLETB Administrative Offices, 1 Tuansgate, Belgard Square East, Tallaght, Dublin 24

Staff Officer Grade 5 - Permanent - Buildings & Property Management Department

POST:

 

STAFF OFFICER G5

Nature of Employment:

Permanent contract based in DDLETB Head Office.

 

Reporting to:

Assistant Principal Officer Buildings & Property Management

 

Job Summary/ Purpose:

The Staff Officer will be expected to carry out a broad range of activities and undertake responsibility for a range of high level administrative and organisational support services in the Buildings & Property Management Section.

WORKING CONDITIONS

Salary Grade :

Staff Officer Grade 5

 

Salary Scale :

€43,633 p.a. - €52,401 p.a.

Long service Increment 1, €50,794 after three years satisfactory service at the maximum.

Long Service Increment 2, €52,401 after three years satisfactory service at LSI 1

 

Annual Leave:               25 days

A panel may be created as a result of this campaign for Staff Officer Grade 5 within DDLETB from which current and future permanent and specified purpose vacancies of full or part time duration may be filled. 

Shortlisting may take place. Late applications will not be considered.

DDLETB Administrative Offices, 1 Tuansgate, Belgard Suare East, Tallaght, Dublin 24

Post Primary Teacher Vacancies for 2020/2021

Nature of Contract: Whole-time, Pro-Rata and Part-Time

Job Location: We are advertising a number of teaching posts that may arise in the ETB’s Schools/Colleges for the commencement of 2020/21 session.

All vacancies are subject to the Directors of Redeployment agreeing to the posts being filled.

Applications received will be valid for consideration up to 1 November 2020. Shortlisting will be ongoing throughout the summer.

Working Relationships:

Internal

 • Principal and school management team.
 • Members of the teaching staff
 • Other members of the support staff
 • The CEO and administrative staff of the ETB
 • Students

External

 • Parents and local community
 • Department of Education & Skills
 • Teaching Council

Remuneration: The remuneration offered is the Common Basic Scale plus qualification allowances where appropriate as determined by the regulations of the Department of Education & Skills.

Dublin, Ireland

MÚINTEOIR – IAR – BHUNSCOILE 2020/2021

Nádúr an Chonartha: Lán-aimseartha, Pro-Rata agus Páirt-aimseartha

Ionaid Poist: Táimid ag fógairt roinnt poist mhúinteoireachta a d’fhéadfadh eascairt i Scoileanna/Coláistí an Bhord Oideachais agus Oiliúna do sheisiúin 2020/2021.

Tá gach folúntas ag brath ar aontú na Stiúrthóirí Ath-imlonnaithe ar na poist a líonadh.

Beidh iarratais a fhaightear bailí le haghaidh breithnithe suas go 1 Samhain 2020. 

Tá na coinníollacha seirbhíse faoi réir ag rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamram v7 agus doiciméid leasaithe i dteannta Rannóg 4 den Acht Oideachais, 1998.

Caidrimh Oibre:

Inmheánach

 • Príomhoide agus foireann bainistíochta na scoile
 • Baill den fhoireann mhúinteoireachta
 • Baill eile den fhoireann tacaíochta
 • An POF agus foireann riaracháin an BOO
 • Mic léinn

Seachtrach

 • Tuismitheoirí agus pobal áitiúil
 • Roinn Oideachais agus Scileanna
 • An Chomhairle Mhúinteoireachta Luach

Saothair: Is é an luach saothair a ofráiltear ná an Scála Bunúsach Comónta chomh maith leis na liúntais cáilíochtaí cuí de réir mar atá sonraithe i rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Dublin, Ireland

Deputy Principal - Coláiste Pobail Setanta

POST:

Deputy Principal

Nature of Employment:

Permanent

Job Location:

Coláiste Pobail Setanta or other such places designated as appropriate by the Board.

The Organisation:

Dublin and Dun Laoghaire Education and Training Board is a statutory local education authority operating under the terms of the Education and Training Boards Act 2013.  The Board provides mainstream educational programmes to schools and colleges as well as providing a wide range of adult and community programmes.  The Board’s educational remit extends from Balbriggan in the north of the county to Lucan in the west, to Dun Laoghaire in the south.

Reporting to:

The Principal

 

Deputy Principal Category Allowance - XVII

Coláiste Pobail Setanta, Phibblestown, Clonee, Dublin 15