Job Details Location
Post Primary Teacher Vacancies for 2021/2022

Nature of Contract: Whole-time, Pro-Rata and Part-Time

Job Location: We are advertising a number of teaching posts that may arise in the DDLETB’s Schools/Colleges for the commencement of 2021/22 session.

All vacancies are subject to the Directors of Redeployment agreeing to the posts being filled.

Applications received will be valid for consideration up to 1 November 2021. Shortlisting will be ongoing throughout the summer.

Working Relationships:

Internal 

 • Principal and school management team.
 • Members of the teaching staff
 • Other members of the support staff
 • The CEO and administrative staff of the ETB
 • Students

External

 • Parents and local community
 • Department of Education & Skills
 • Teaching Council

Remuneration: The remuneration offered is the Common Basic Scale plus qualification allowances where appropriate as determined by the regulations of the Department of Education & Skills.

Dublin, Ireland

MÚINTEOIR – IAR – BHUNSCOILE 2021/2022

Nádúr an Chonartha: Lán-aimseartha, Pro-Rata agus Páirt-aimseartha

Ionaid Poist: Táimid ag fógairt roinnt poist mhúinteoireachta a d’fhéadfadh eascairt i Scoileanna/Coláistí an Bhord Oideachais agus Oiliúna do sheisiúin 2021/2022.

Tá gach folúntas ag brath ar aontú na Stiúrthóirí Ath-imlonnaithe ar na poist a líonadh.

Beidh iarratais a fhaightear bailí le haghaidh breithnithe suas go 1 Samhain 2021. 

Tá na coinníollacha seirbhíse faoi réir ag rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamram v7 agus doiciméid leasaithe i dteannta Rannóg 4 den Acht Oideachais, 1998.

Caidrimh Oibre:

Inmheánach

 • Príomhoide agus foireann bainistíochta na scoile
 • Baill den fhoireann mhúinteoireachta
 • Baill eile den fhoireann tacaíochta
 • An POF agus foireann riaracháin an BOO
 • Mic léinn

Seachtrach 

 • Tuismitheoirí agus pobal áitiúil
 • Roinn Oideachais agus Scileanna
 • An Chomhairle Mhúinteoireachta Luach

Saothair: Is é an luach saothair a ofráiltear ná an Scála Bunúsach Comónta chomh maith leis na liúntais cáilíochtaí cuí de réir mar atá sonraithe i rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Dublin, Ireland

Fixed Term Mainstream Class Teacher - Broadmeadow CNS

Primary Function:

The role of the teacher is to educate in accordance with the Teaching Council’s Code of Professional Conduct for Teachers, to provide learning and support, as appropriate, and to teach the curriculum subject area(s).

Working Relationships:         

Internal

 • Principal and school management team.
 • Members of the teaching staff
 • Other members of the support staff
 • The CEO and administrative staff of the ETB
 • Pupils

External

 • Parents and local community
 • Department of Education & Skills
 • Teaching Council

Remuneration:

The remuneration offered is the Common Basic Scale plus qualification allowances where appropriate as determined by the regulations of the Department of Education & Skills.

 

Broadmeadow CNS, Mooretown, Dublin, Ireland

Special Needs Assistant - Broadmeadow CNS

Primary Function:

The SNA provides the necessary non-teaching services to pupils with assessed educational needs.  The SNA acts in a care and support role that is non-teaching in nature and works under the guidance and supervision of the Principal and class teacher.  The SNA’s primary function is to ensure the care and support needs of the students are met on a daily basis.

Candidate must have qualifications and or experience in:

Knowledge and Experience within Down Syndrome and ASD
Lámh Experience

Working Relationships:         

 • Principal and school management team.
 • Members of the teaching staff
 • Other members of the support staff
 • ETB Administrative Head Office
 • Students
 • Parents
 • External Support Agencies  

Remuneration:

The remuneration offered is the SNA scale as determined by the Department of Education & Skills.

 

Broadmeadow CNS, Mooretown, Co. Dublin

Fixed Term Special Education Teacher - Broadmeadow CNS

Primary Function:

The role of the teacher is to educate in accordance with the Teaching Council’s Code of Professional Conduct for Teachers, to provide learning and support, as appropriate, and to teach the curriculum subject area(s).

This is a SET Teacher 25 Hours per week(20 hours SET and 5 Hours Principal Release Day) position.

Working Relationships:         

Internal

 • Principal and school management team.
 • Members of the teaching staff
 • Other members of the support staff
 • The CEO and administrative staff of the ETB
 • Pupils

External

 • Parents and local community
 • Department of Education & Skills
 • Teaching Council

Remuneration:

The remuneration offered is the Common Basic Scale plus qualification allowances where appropriate as determined by the regulations of the Department of Education & Skills.

 

Broadmeadow CNS, Mooretown, Co. Dublin, Ireland